TỤ BÙ HẠ THẾ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ
 • BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ DUCATIBỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ DUCATI
 • BỘ ĐIỂU KHIỄN TỤ BÙ JKLBỘ ĐIỂU KHIỄN TỤ BÙ JKL
 • BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ MIKROBỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ MIKRO
 • BỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ SHIZUKIBỘ ĐIỀU KHIỄN TỤ BÙ SHIZUKI
 • BỘ ĐIỂU KHIỄN TỤ BÙ JKL VIỆT NAMBỘ ĐIỂU KHIỄN TỤ BÙ JKL VIỆT NAM
 • TỤ BÙ HẠ THẾ DUCATITỤ BÙ HẠ THẾ DUCATI
 • TỤ BÙ HẠ THẾ ENERLUXTỤ BÙ HẠ THẾ ENERLUX
 • TỤ BÙ HẠ THẾ EPCOSTỤ BÙ HẠ THẾ EPCOS
 • TỤ BÙ HẠ THẾ MIKROTỤ BÙ HẠ THẾ MIKRO
 • TỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHATỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHA
 • TỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHA LOẠI TRÒN 440VTỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHA LOẠI TRÒN 440V
 • TỤ BÙ HẠ THẾ SHIZUKITỤ BÙ HẠ THẾ SHIZUKI
 • TỤ BÙ HẠ THẾ SINOTỤ BÙ HẠ THẾ SINO
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB, MCCB, ACB, CONTACTOR
 • ACB HYUNDAIACB HYUNDAI
 • ACB METASOL LS-KOREAACB METASOL LS-KOREA
 • ACB MITSUBISHIACB MITSUBISHI
 • ACB SCHNEIDERACB SCHNEIDER
 • ACB SHIHLINACB SHIHLIN
 • CB CHỐNG GIẬT LSCB CHỐNG GIẬT LS
 • CB CHỐNG GIẬT MITSUBISHICB CHỐNG GIẬT MITSUBISHI
 • CB CHỐNG GIẬT SCHNEIDERCB CHỐNG GIẬT SCHNEIDER
 • CB CHỐNG GIẬT SHIHLINCB CHỐNG GIẬT SHIHLIN
 • CONTACTOR HYUNDAICONTACTOR HYUNDAI
 • CONTACTOR LSCONTACTOR LS
 • CONTACTOR MITSUBISHICONTACTOR MITSUBISHI
 • CONTACTOR SCHNEIDERCONTACTOR SCHNEIDER
 • CONTACTOR SHIHLINCONTACTOR SHIHLIN
 • CONTACTOR TECOCONTACTOR TECO
 • MCB HYUNDAIMCB HYUNDAI
 • MCB LSMCB LS
 • MCB MITSUBISHIMCB MITSUBISHI
 • MCB SCHNEIDERMCB SCHNEIDER
 • MCB SHIHLINMCB SHIHLIN
 • MCB TECOMCB TECO
 • MCCB HYUNDAIMCCB HYUNDAI
 • MCCB LSMCCB LS
 • MCCB MITSUBISHIMCCB MITSUBISHI
 • MCCB SCHNEIDERMCCB SCHNEIDER
 • MCCB SHIHLINMCCB SHIHLIN
 • MCCB TECOMCCB TECO
 • RELAY NHIỆT HYUNDAIRELAY NHIỆT HYUNDAI
 • RELAY NHIỆT TECORELAY NHIỆT TECO
THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS, MTS, UPS
 • ATS ATYS 3S SOCOMECATS ATYS 3S SOCOMEC
 • ATS BỘ ĐIỀU KHIỄN OSEMCO (OSUNG)ATS BỘ ĐIỀU KHIỄN OSEMCO (OSUNG)
 • ATS MTS TELERGONATS MTS TELERGON
 • ATS OSEMCO (OSUNG)ATS OSEMCO (OSUNG)
 • CẦU DAO ĐẢO VINAKIPCẦU DAO ĐẢO VINAKIP
 • MTS SIRCOVER SOCOMECMTS SIRCOVER SOCOMEC
 • UPS C1K C2K C3K C6K SANTAKUPS C1K C2K C3K C6K SANTAK
 • UPS TG500 TG1000 SANTAKUPS TG500 TG1000 SANTAK
THIẾT BỊ RELAY CHO TỦ BẢNG ĐIỆN
 • CÔNG TẮC NÚT NHẤN ĐÈN BÁO ĐOMINO HANYOUNGCÔNG TẮC NÚT NHẤN ĐÈN BÁO ĐOMINO HANYOUNG
 • CÔNG TẮC, NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO, ĐOMINO IDECCÔNG TẮC, NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO, ĐOMINO IDEC
 • CÔNG TẮC, NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO, ĐOMINO SUNGHOCÔNG TẮC, NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO, ĐOMINO SUNGHO
 • ĐỒNG HỒ VOLT AMPE TAIWANĐỒNG HỒ VOLT AMPE TAIWAN
 • RELAY MIKRORELAY MIKRO
 • RELAY SELECRELAY SELEC
DÂY CÁP ĐIỆN VÀ THANH ĐỒNG
 • DÂY CÁP ĐIỆN CADIVIDÂY CÁP ĐIỆN CADIVI
 • DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACODÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
 • DÂY CÁP ĐIỆN LION DAPHACODÂY CÁP ĐIỆN LION DAPHACO
 • ĐỒNG THANH CÁI BUSBARĐỒNG THANH CÁI BUSBAR
CÔNG TẮC, Ổ CẮM, ỐNG LUỒN DÂY
 • CÔNG TẮC Ổ CẮM PANASONICCÔNG TẮC Ổ CẮM PANASONIC
 • CÔNG TẮC Ổ CẮM SCHNEIDER (CLIPSAL)CÔNG TẮC Ổ CẮM SCHNEIDER (CLIPSAL)
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
 • BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANGBÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
 • ĐÈN LED, ĐÈN HUỲNH QUANG, ĐÈN COMPACT DUHALĐÈN LED, ĐÈN HUỲNH QUANG, ĐÈN COMPACT DUHAL
 • ĐÈN ÂM TRẦN PARAGONĐÈN ÂM TRẦN PARAGON
 • ĐÈN HALOGEN ĐÈN PHA METAL ĐÈN SODIUM OSRAMĐÈN HALOGEN ĐÈN PHA METAL ĐÈN SODIUM OSRAM
 • ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGONĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON
 • ĐÈN PHA PARAGONĐÈN PHA PARAGON
VỎ TỦ ĐIỆN - Ổ KHÓA TỦ ĐIỆN - MÁNG NHỰA LỔ